?

Log in

entries friends calendar profile Previous Previous
∞ EITO SOUL VIETNAM ∞ 8 -> 1
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38

Butai Shock của Koichi (KKK) cùng với Uchi và Uekasa-san (Shounentai )

 

Video: 

http://v.youku.com/v_show/id_XMjMwMjYyNjU2.html

credit to: sina.com

Tags: ,

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
DVD của Ooku sẽ  phát hành 8/4

Thông tin trên Amazone: DVD gồm có 2 version
more details...Collapse )

Tags: ,

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
Read more...Collapse )

Tags:

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
Theo như trang chủ của JE, K8 sẽ có 1 CM mới, chiếu bắt đầu từ 19. Đó là một quảng cáo cho MTI, một nhánh của music.jp , chuyên cung cấp các dịch vụ âm nhạc cho điện thoại di động, download, thông tin...

Chúc mừng EITO!!!

Credit to blue @ kanjani8_fr

Tags:

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38

 

101015

http://twitter.com/#!/w_television/status/27360511965

Các bạn đã đọc The Television hiện bán chưa? Dạo quanh blog các fan của Kanjani-san, tôi thấy phản hồi về bài phỏng vấn của đạo diễn Nakamura là lớn nhất! Cuộc phỏng vấn thực ra kéo dài 1 giờ nên tôi sẽ tweet những mẩu chuyện mà chúng tôi không có đủ chỗ để đăng.

Read more...Collapse )

Tags:

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
Vote for EitoCollapse )

Tags:

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
∞ Yoko nikki
- Yoko viết trên Jweb của mình là anh vừa mới đi cắt tóc. (Nghe tây đồn là blondie Yoko...0_O)
- Yoko cũng viết là vừa quay Himitsu no Arashi-chan.!!!! (ko rõ là chỉ mình Yoko hay cả K8. Cũng chưa rõ là corner nào của HnA, có lẽ là Manequin 5)

∞ LIFE mới bán thêm được 1 226, tổng cộng 299 276 bản!

∞ Yasu sẽ làm khách mời cho ep đầu tiên của "Ryori no kaijin", show ẩm thực mới của Nagano (V6), nói về các nhà hàng + các món ăn bí hiểm trên toàn Nhật Bản. phát sóng 20/10

credit to kanjani8_fr

Tags:

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
updateCollapse )

Tags:

Leave a comment
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
∞ Eito sẽ lên Hey!Hey!Hey! (25/10)

∞ Uchi đứng thứ 10 trong bảng bình chọn Best Jeanist (năm ngoái thứ 9)

∞ Ohoku đã thu hút 400 000 lượt khán giả chỉ trong 3 buổi chiếu đầu tiên, đứng thứ 2 Office box.

∞ Sale của KSJ đã đạt mốc 300 ngàn bản: 307 859 bản
Sale của LIFE: 298 050 bản

Tags:

Leave a comment