?

Log in

entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Clippings - ∞ EITO SOUL VIETNAM ∞ 8 -> 1
sakuraiba201
eitosoul_vn
sakuraiba201
Clippings
Chào minna ^__^
Không biết có được post ở đây không, nếu không được thì nói với anna nhé :D.
Anna có một số clippings của k8 từ các magz
DUET 11/2010
WINK UP 11/2010
WINK UP 09/2010


giá là 15k/tờ nhé :D
Muốn mua hoặc xem hình thì liên hệ anna nha hoặc comment ở đây.

To mods: Nếu post sai thì mod cứ việc del nhé >"

Tags:

Leave a comment