?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
update - ∞ EITO SOUL VIETNAM ∞ 8 -> 1
fortuneteller38
eitosoul_vn
fortuneteller38
update
101011 - Ontama (8upper promo)
http://v.youku.com/v_show/id_XMjE0MDA0NjI0.html

101012 - Ontama (8upper promo)
http://v.youku.com/v_show/id_XMjE0MjUzOTk2.html

credit to formaggie4 @youku

Tin đồn: Maru sẽ đóng 1 butai mới
- Tên: "Gilbert Grape" dựa trên bộ film nổi tiếng "What's eating Gilbert Grape" của Léonardo Dicaprio và Johnny Depp
http://en.wikipedia.org/wiki/What%27s_Eating_Gilbert_Grape
- diễn ra trong tháng 1 và 2 ở Tokyo và Osaka.
credit to http://ameblo.jp/maya6363/entry-10671062734.html + kanjani8_fr

∞ Hina và Subaru sẽ tham gia vào chương trình đặc biệt 2h của "Otameshika" (chiếu 18/10)
Đây là chương trình những ng tham gia sẽ phải ăn và đoán cho kì đúng các món nổi tiếng dc ưa thích nhất trong thực đơn. (K8 đã tham gia 2 lần, 1 lần là HinaYasu, 1 lần là HinaSubaru)
Lần này thử thách sẽ là đoán 10 thực đơn dc yêu thích nhất của các cửa hàng cà phê ở Doutor Coffee
credit to Eden

∞ "Ooku trong " ngày đầu tiên công chiếu đã đạt doanh thu lớn, 470 triệu yên, tương đương với 400 000 vé. (chủ yếu là phụ nữ của nhiều lứa tuổi) Bộ film dự kiến thu về 3 tỷ yên.

∞ Scans: duet, potato, wink up của Uchi
DUETPOTATOWINK UPcredit to hanaalice@XQ + yueliu@uchi-daily

∞ Goods mới của Ooku
Mặt dây chuyền:  6510yen (bạc 925 và đồng thau)Hoa tai (4410yen, của Mizuno bằng bạc và  Yoshimune bằng đồng thau)


Trâm cài (4830yen)

Trâm cài: 7350yen


Bộ trâm cài: 2520yen ( hai mẫu để chọn)TBS iSHOP
Credit to: aishitsuzukeru LJ

Tags:

Leave a comment